Vážení zákazníci, stránky jsou v pilotním provozu, zboží se průběžně doplňuje. Pokud máte zájem o zboží z prázdných kategorií, kontaktujte nás telefonicky pro aktuální nabídku na +420 731 457 369.

Dotace

dotace


Název projektu: Instalace fotovoltaiky s akumulací v provozovně Jana Vohryzková

Reg. č.: CZ.01.3.10/0.0/0.0/19_316/0023107

Jana Vohryzková realizuje v letech 2020 až 2023 projekt v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, Program Úspory energie – Výzva III - Fotovoltaické systémy s/bez akumulace pro vlastní spotřebu s názvem Instalace fotovoltaiky s akumulací v provozovně Jana Vohryzková.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Hlavním cílem projektu je realizace energetických úspor v provozovně paní Vohryzkové v Třešovicích formou pořízení a instalace FVE včetně akumulace energie. Tato úsporná opatření budou mít významný vliv na snížení energetické náročnosti a snížení emisí oxidu uhličitého v podnikatelských prostorách provozovny.